1

رسیدن به موفقیت

News Discuss 
• مهم ترین عنصر فرمول موفقیت عبارت است از شیوه کنارآمدن با مردم. تدی روزولت همچنین ، در برخی از نگرش ها ، باید تغییراتی ایجاد شود و همیشه سعی شود نگرش و تفسیر مثبتی در زندگی داشته باشیم. زیرا نگرش منفی مانع رسیدن فرد به هدف مورد نظر می https://honarfardi.com/public-skills/success/successful-in-life/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story