1

Iva

News Discuss 
بالاترین این تست توسط کامپیوتر به آزمودنی ارائه می شود و در طول اجرای این تست یک بالینگر متخصص لازم است که حضور داشته باشد تا فرد بتواند هر نوع ابهامی را در طی اجرای تست رفع کند . این مجموعه ابزارها برای سنجش اختلال ADHD و انواع دقت وتمرکز https://salamateravan2020.blog.ir/1400/07/30/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story